ASHRAE opublikowała poprawione wydanie swojej normy, której celem jest kompleksowe podejście do zapobiegania wzrostowi i rozprzestrzenianiu się bakterii Legionella. ASHRAE Standard Legionella jest przeznaczona do użytku przez osoby zajmujące się projektowaniem, budową, instalacją, uruchomieniem, obsługą, konserwacją i serwisem scentralizowanych systemów i komponentów budowlanych.

- Standard 188 był pierwszym standardem branżowym w Stanach Zjednoczonych w zakresie zapobiegania chorobie legionistów - powiedział Paul Lindahl, przewodniczący komitetu Standard 188. - Ponieważ te standardowe centra zajmują się opracowywaniem i wdrażaniem dobrych projektów, operacji i procedur konserwacyjnych, ważne jest regularne dokonywanie aktualizacji. Wersja 2018 normy o ulepszonej użyteczności, oferująca lepsze wskazówki, aby zminimalizować ryzyko tej śmiertelnej choroby i uratować życie. 

Wersja 2018 normy 188 przewiduje:

• Opis warunków środowiskowych sprzyjających wzrostowi bakterii Legionella.

• Informacyjne załączniki i bibliografia z sugestiami, zaleceniami i odniesieniami do dodatkowych wskazówek.

• Minimalne wymagania w zakresie zarządzania ryzykiem wystąpienia legionellozy w budynkach i związanych z nimi systemach wody pitnej i niezdatnej do picia.

• Wymagania dotyczące strategii kontroli legionellozy i dokumentacji.

Szacunki występowania choroby legionistów mieszczą się w przedziale od 8 000 do 18 000 przypadków, przy czym ponad 10% z tych przypadków kończy się śmiercią. Legionella może powodować mniej ciężką postać grypy, znaną jako gorączka Pontiac. Większość tych przypadków jest wynikiem narażenia na obecność bakterii Legionella w systemach wodnych budynku.