Zgodnie z rozporządzeniem, ilość czynników HFC wprowadzanych na rynek europejski będzie stopniowo malała, by w 2030 roku spaść do 21% obecnego zużycia. Obok stopniowego wycofywania pracujących urządzeń, nowe rozporządzenie wprowadza także zakaz stosowania czynników HFC w nowych urządzeniach chłodniczych - najbardziej zasadnicze zmiany czekają sektor w 2022 roku (--> więcej), zaś stosowanie czynników o GWP powyżej 2500 będzie zabronione już od 2020 roku.

"Niezwykle ambitna legislacja" czy "katalizator przyszłych negocjacji międzynarodowych" - takie opinie padały ze strony europejskich instytucji, jak i organizacji branżowych. Legislacja na poziomie unijnym to jednak dopiero początek - jej wdrożenie będzie możliwe tylko dzięki sprawnie stworzonym regulacjom krajowym. W POlsce sytuacja jest dość skomplikowana - wciąż nie mamy ustawy F-gazowej, będącej praktycznym wdrożeniem poprzedniego rozporządzenia unijnego. Wygląda na to, że zaledwie uda się ją uchwalić, natychmiast trzeba zająć się nowelizacją.

Za przyjęciem rozporządzenia głosowało 644 europosłów, tylko 19 było przeciw.

Terminy wycofywania czynników HFC

O innych zmianach w nowym rozporządzeniu