Projekt REAL Alternatives jest poświęcony takim czynnikom chłodniczym jak dwutlenek węgla, amoniak, węglowodory oraz HFO. Jego przewodnim celem jest podniesienie świadomości, wiedzy i praktycznych umiejętności w kontekście bezpieczeństwa użytkowania, wydajności i niezawodności urządzeń oraz zapobiegania emisji tych czynników.  Czynniki te staną się alternatywą wobec czynników z grupy HFC - nowelizacja unijnego Rozporządzenia 842/2006 o F-gazach zmierza do stopniowego ograniczania wykorzystania czynników HFC w chłodnictwie i klimatyzacji. Z użycia mają zostać wycofane z użycia HFC o najwyższych współczynnikach globalnego ocieplenia (tzw. GWP>2500, w tym R404A i R507).

Za realizację projektu REAL Alternatives w Polsce odpowiada Fundacja PROZON.

- Stworzymy wielopostaciową platformę nauczania w zakresie alternatywnych czynników chłodniczych stosowanych w nowoczesnych urządzeniach. To będzie innowacyjna formuła złożona z kilku metod szkoleniowych: szkolenia tradycyjne, e-learning oraz samodoskonalenie w ramach e-biblioteki i materiałów opracowanych w wielu krajach europejskich – mówi Michał Dobrzyński z Fundacji PROZON. W ramach projektu zapewnione będą:

  • profesjonalny wortal internetowy w kilku językach, zawierający istotne wiadomości i materiały szkoleniowe;
  • dostęp do e-szkoleń i podręczników szkoleniowych w 5 językach (polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i flamandzkim); w ramach tego działu dostępne będą także praktyczne testy i moduł oceny testów; stworzona zostanie również możliwość uzyskania certyfikatu i/lub świadectwa uczestnictwa i zdania testu;
  • e-biblioteka zasobów obejmująca szeroki zakres materiałów informacyjnych i szkoleniowych z Europy, wraz z efektywną wyszukiwarką;
  • różnorodne formy kształcenia, odpowiadające różnym potrzebom edukacyjnym;
  • ustandaryzowane i łatwo adaptowalne programy dla szkolących (firm szkoleniowych) oraz dla pracodawców;
  • możliwość ustalenia programu szkolenia w zależności od grupy docelowej.

Podstawowy serwis internetowy projektu już teraz zawiera informacje o projekcie i umożliwia rejestrację osobom zainteresowanym. Będzie on stopniowo rozbudowywany o informacje o postępach w realizacji prac, dodawane będą ogólnodostępne materiały szkoleniowe i edukacyjne.

Projekt potrwa przez dwa lata. Realizuje go, dzięki wsparciu unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme”), siedmiu europejskich partnerów: instytuty naukowo-badawcze, firmy szkoleniowe oraz organizacje branżowe. Przedsięwzięcie połączy już istniejącą wiedzę i doświadczenia zdobyte we wspomnianym zakresie w różnych krajach europejskich. W jego realizacji pomocne będą również schematy wypracowane w ramach wcześniejszego brytyjskiego projektu REAL Zero oraz realizowanego, także w Polsce, w latach 2009-2011 projektu REAL Skills Europe.

Wszyscy, którzy chcą wiedzieć więcej lub zaangażować się w realizację projektu, proszeni są o kontakt z Fundacją PROZON:

Michał Dobrzyński, e-mail: michal@prozon.org.pl

Źródło: Fundacja PROZON