Fundacja uczestniczy w europejskim projekcie szkoleniowym REAL Alternatives. Jego celem jest udostępnienie technikom chłodnictwa wiedzy w zakresie czynników tzw. alternatywnych (amoniak, dwutlenek węgla, węglowodory, HFO), przede wszystkim w postaci e-szkoleń i biblioteki publikacji on-line.

Zanim powstaną konkretne materiały, PROZON chce poznać potrzeby firm serwisowych, by powstałe zasoby były rzeczowe i przydatne w codziennej praktyce.  Dlatego Fundacja zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety on-line. Można ją znaleźć pod tym linkiem.

Fundacja zaprasza też do dzielenia się spostrzeżeniami i uwagami na temat wiedzy potrzebnej specjalistom, którzy zajmują się "alternatywnymi" czynnikami chłodniczymi!

Projekt REAL Alternatives realizuje, dzięki wsparciu unijnego programu „Uczenie się przez całe życie” (ang. Lifelong Learning Programme), siedmiu europejskich partnerów: instytuty naukowo-badawcze, firmy szkoleniowe oraz organizacje branżowe. Przedsięwzięcie połączy już istniejącą wiedzę i doświadczenia zdobyte we wspomnianym zakresie w różnych krajach europejskich. Projekt jest poświęcony takim czynnikom chłodniczym jak dwutlenek węgla, amoniak, węglowodory oraz HFO. Czynniki te staną się alternatywą wobec czynników z grupy HFC - nowelizacja unijnego Rozporządzenia 842/2006 o F-gazach zmierza do stopniowego ograniczania wykorzystania czynników HFC w chłodnictwie i klimatyzacji.