Na IV Warsztaty Amoniakalne, które odbędą się w dniach 23-24 października 2014 r. w Solcu Kujawskim, Organizator zaprasza osoby sprawujące nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi: dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków i mistrzów maszynowni chłodniczych.

Warsztaty stanowią istotne dla branży forum wymiany doświadczeń, są okazją do uzupełnienia i poszerzenia wiedzy oraz do doskonalenia umiejętności. Organizator - Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - zachęca do przygotowania pytań, przedstawienia problemów, z którymi spotykacie się Państwo w swojej pracy na co dzień.

Warsztaty cieszą się rosnącym zainteresowaniem wśród osób sprawujących kierownictwo, nadzór nad działaniem amoniakalnych instalacji chłodniczych w firmach zajmujących się przetwórstwem np.: warzyw, owoców, mięsa, mleka, ryb, wytwarzaniem napojów i leków z całej Polski. Chcąc utrzymać dotychczasową, sprawdzoną formułę Warsztatów, Centrum Szkoleń i Certyfikacji ograniczyło w tym roku maksymalną liczbę uczestnikówdo ok. 60 -70 osób.

Temat wiodącym tegorocznego spotkania chłodników będzie: Teraźniejszość i przyszłość amoniakalnych instalacji chłodniczych”.

Warsztaty będą obejmowały trzy bloki tematyczne:

I blok tematyczny - przestrzeganie standardów bezpieczeństwa:

  • nieszczęśliwe wypadki i niebezpieczne uszkodzenia przy urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu w amoniakalnych instalacjach chłodniczych – wystąpienie eksperta UDT;
  • rola prowadzącego instalację amoniakalną oraz organów PSP w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na przykładzie emisji czynnika chłodniczego – wystąpienie eksperta Państwowej Straży Pożarnej;
  • wystąpienie specjalisty PIP –kontynuacja tematu.

II blok tematyczny - korzyści wynikające z wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych:

  • analiza przykładów zaprezentowanych przez znane firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego,
  • głosy w dyskusji – przedstawienie konkretnych przykładów rozwiązań przez uczestników warsztatów.

III blok tematyczny - zagadnienia eksploatacyjne:

  • wybrane zagadnienia eksploatacyjne „okiem serwisanta”,
  • dobra praktyka eksploatacyjna – co ma wpływ na uzyskanie optymalnych oszczędności? – przedstawienie i analiza konkretnych przykładów np.: przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, mleka, produkcja piwa.

>>Pobierz program IV Warsztatów

Do udziału w Warsztatach organizator zaprasza uznane firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego oraz instytucje nadzorujące i wspomagające funkcjonowanie chłodnictwa amoniakalnego. Honorowy patronat nad IV Warsztatami przyjął:

  • Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
  • Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • Krajowe Forum Chłodnictwa Związek Pracodawców.

Patronat medialny:

• miesięcznik „Chłodnictwo&Klimatyzacja”

• portal HVACR.pl

 

Zainteresowanych udziałem jako uczestnik oraz firmy chcące zaprezentować swoje rozwiązania zapraszamy do kontaktu:

Grzegorz Starszak

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
tel. 784 075 860; 504 241 927, fax. 52 374 73 87

e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

http://www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl/

 

IV Warsztaty Amoniakalne

23-24 października 2014 r.

Hotel-Restauracja Autos, Solec Kujawski, ul. Unii Europejskiej 2B

 

Relacje z poprzednich edycji:

III Warsztaty Amoniakalne
II Warsztaty Amoniakalne

I Warsztaty Amoniakalne

 


Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji organizuje szkolenia, warsztaty i kursy od roku 2004 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 27 lutego 2006 r.). Ponadto Centrum Szkoleń od 2008 istnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (nr 2.04/00114/2008) i działalność szkoleniową w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, prowadzi pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodach takich jak mechanik urządzeń chłodniczych, mechanik urządzeń klimatyzacyjnych czy maszynista chłodni uprawnień zawodowych w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji, Świadectwa Kwalifikacji i uprawnień elektroenergetycznych HVACR.

METALKO Sp. z o.o. - Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
tel. 52
374 80 73, kom. 784 075 860; fax 52 374 73 87
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

 

Foto główne: III Warsztaty Amoniakalne 2013. Źródło: Redakcja HVACR.pl