Chłodnictwo czy ziębnictwo - oto jest pytanie...

IV Warsztaty Amoniakalne, które odbyły się w dniach 23-24 października 2014 r. w Solcu Kujawskim, zgromadziły specjalistów branży chłodniczej, którzy uzupełniali swą wiedzę o technologiach chłodniczych i otoczeniu rynkowym oraz wymieniali się doświadczeniami i opiniami.

Gości powitał Arkadiusz Krajka, Dyrektor firmy Metalko - organizatora Warsztatów. Patronem spotkania był Urząd Dozoru Technicznego. Eksperci Urzędu - Zbigniew Zdziarski i Krzysztof Waligórski - zajęli się jednym z najbardziej palących problemów, czyli wypadkami przy amoniakalnych urządzeniach chłodniczych. Prezentacja ekspertów uświadomiła uczestnikom, jak niebezpieczne mogą być źle eksploatowane lub będące w złym stanie technicznym urządzenia amoniakalne. Od strony bezpieczeństwa na instalację amoniakalną spojrzał też Sławomir Sułkowski z Państwowej Straży Pożarnej, wskazując przykłady prawidłowego prowadzenia instalacji jako sposobu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. O tym, że problem wycieku dotyczy nie tylko osób bezpośrednio nim zagrożonych, ale też pośrednio innych - poprzez skażenie środowiska - przypomniał znany ekspert, Włodzimierz Nekanda-Trepka.

Duże emocje i niezwykle gorącą dyskusję wzbudziła prezentacja Państwowej Inspekcji Pracy: Bezpieczeństwo eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych w myśl obecnych przepisów. Propozycje nowelizacji. Mowa o rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego (Dz. U. Nr 98, poz. 902). Uczestnicy krytycznie odnieśli się do propozycji nowelizacji, nieprzychylnie wypowiadali się o ogólnikowym charakterze sformułowań, a zamienne stosowanie określeń "chłodnictwo" i "ziębnictwo" budziło żywiołową niechęć i falę uwag. Zdaniem uczestników, przepis powoduje więcej szkód niż pożytku dla branży.

Burzliwa dyskusja sprawiła, że tym chętniej słuchano o wciąż rosnącym atucie chłodnictwa amoniakalnego - bogatej ofercie produktowej. Kontenerowe maszynownie amoniakalne przedstawił Arkadiusz Baczewski - ekspert firmy GEA Refrigeration Poland, GEA Refrigeration Technologies. Optymalizacja pracy amoniakalnych sprężarek śrubowych należała do Piotra Werońskiego – eksperta firmy Johnson Controls International. Sprężarkami zajął się też Maciej Galiński – ekspert firmy LNS, w referacie Sprężarki jednośrubowe – konstrukcja, eksploatacja i serwis. Na Nowoczesne chłodnice amoniakalne zwracali uwagę eksperci firmy TEKO Polska / LUVATA. Mikołaj Klenkiewicz z Danfoss Poland przedstawił Nowe wyroby firmy Danfoss dla chłodnictwa przemysłowego. Wartościowe uzupełnienie bloku produktowego wprowadził Mirosław Danieluk – Dyrektor Pionu Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka w Alfa Brokers, omawiając Ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w chłodniach.

O swoich praktyczynych doświadczeniach opowiadali pracownicy pionów technicznych. Wpływ temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości i ilości wymiany powietrza na skuteczność odprowadzania ciepła podczas wychładzania półtusz wołowych omawiał Roman Krzesłowski, mistrz utrzymania ruchu energetycznego w firmie SOKOŁÓW – SERVICE. Edmund Syrocki – ekspert firmy Pinguin Foods Polska przedstawił kilka praktycznych wskazówek, pomagających uporać się z problemami zakłóceń pracy instalacji chłodniczej. 

Spotkanie zakończyło się wizytą w zakładzie firmy Metalko. W prezentacji Postęp w technice sprężania, a warunki obsługi, serwisowania i napraw instalacji Arkadiusz Krajka przedstawił filozofię pracy i możliwości firmy.