Trzecia edycja Warsztatów, które odbędą się w dniach 23-24 października 2013 r. w Bydgoszczy przeznaczona jest dla osób sprawujących nadzór nad amoniakalnymi instalacjami chłodniczymi, np. dyrektorów technicznych, głównych mechaników, głównych energetyków czy mistrzów maszynowni.

Udział w Warsztatach stanowi uzupełnienie, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:
• potencjalnych możliwości uzyskania oszczędności na etapie projektowania i eksploatacji amoniakalnych instalacji chłodniczych,
• wymagań bezpieczeństwa przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych oraz stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała.

Warsztaty "Instalacje amoniakalne - potencjalne możliwości oszczędności na etapie projektowania i eksploatacji" podzielono na 3 bloki tematyczne:

  • I blok tematyczny -przygotowany m.in. przez Firmy działające na rzecz chłodnictwa amoniakalnego:

- projektowanie amoniakalnych instalacji chłodniczych – co należy uwzględnić, by uzyskać optymalne oszczędności ?
- przedstawienie i analiza konkretnych przykładów;

  • II blok tematyczny:

- eksploatacja amoniakalnych instalacji chłodniczych okiem serwisanta,
- dobra praktyka eksploatacyjna – co ma wpływ na uzyskanie optymalnych oszczędności? (przedstawienie i analiza konkretnych przykładów: przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, mleka, produkcja piwa);

  • III blok tematyczny - uzupełnienie tematyki II Warsztatów:

- BHP w czasie obsługi oraz prac konserwacyjnych w amoniakalnych instalacji chłodniczych - głos praktyka,
- wykorzystanie sprzętu ochrony dróg oddechowych i ciała na wypadek zagrożenia zdrowia i życia pracowników obsługujących amoniakalne instalacje chłodniczych - prezentacja,
- głos PIP w omawianym temacie – odniesienie do kontroli.

Organizacja Warsztatów:                   .
• Szkolenie organizowane przy udziale Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy,
• Patronat medialny – miesięcznik „Chłodnictwo&Klimatyzacja” oraz portal HVACR.pl,
• Miejsce warsztatów - Hotel Pan Tadeusz w Osielsku k. Bydgoszczy, ul. Szosa Gdańska 43.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z: Grzegorz Starszak, kom. 784 075 860; tel. 52 374 80 73, e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji z Bydgoszczy organizuje także szkolenia z zakresu: chłodnictwa freonowego, wentylacji, klimatyzacji oraz klimatyzacji samochodowej, pozwalające podnieść kwalifikacje zawodowe lub otrzymać wymagane prawem zaświadczenia. Szkolenia przeznaczone są dla osób związanych z branżą HVACR. >>Plan szkoleń 2013/2014

 


Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji organizuje szkolenia, warsztaty i kursy od roku 2004 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 27 lutego 2006 r.). Ponadto Centrum Szkoleń od 2008 istnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (nr 2.04/00114/2008) i działalność szkoleniową w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, prowadzi pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodach takich jak mechanik urządzeń chłodniczych, mechanik urządzeń klimatyzacyjnych czy maszynista chłodni uprawnień zawodowych w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji, Świadectwa Kwalifikacji i uprawnień elektroenergetycznych HVACR.

METALKO Sp. z o.o. - Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
tel. 52
374 80 73, kom. 784 075 860; fax 52 374 73 87
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

Trepka