Dz.U.92.98.490
PROTOKÓŁ MONTREALSKI
W SPRAWIE SUBSTANCJI ZUBOŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ
,
sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r.
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1992 r.)

(...)

Protokół Montrealski - dokument w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, podpisany w 1987 r., wszedł w życie w 1989 r. Celem Protokołu - w skrócie określanym jako PM - jest redukcja zużycia i produkcji substancji (np. freonów) niszczących warstwę ozonową. Zawiera zalecenia związane z ochroną warstwy ozonowej. Polska podpisała Protokół 11 października 1990 roku.