The 2013 Ozone Day - A healthy atmosphere, the future we want

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (ang. International Day for the Preservation of the Ozone Layer w skrócie nazywany Ozone Day) to święto ustanowione przez rezolucję przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, obchodzone corocznie od 1994 roku dnia 16 września - w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Świętowanie Dnia ma na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej, przyczyniając się również do ochrony globalnego klimatu. Tematem tegorocznych obchodów jest "Zdrowa atmosfera, przyszłość jakiej chcemy".

Mimo, że stężenie ozonu (O3) - czyli szczególnej postaci tlenu składającej się z trzech atomów tego pierwiastka - w ziemskiej atmosferze jest stosunkowo niewielkie, lecz stanowi niezastąpioną barierę chroniącą życie na Ziemi, dzięki zdolności pochłaniania promieniowania UV pochodzącego od Słońca. Wśród gazów wywierających niszczący wpływ na warstwę ozonową największy udział mają freony, halony oraz tlenki azotu.

Protokół został podpisany 16.09.1987 roku w Montrealu przez 24 państwa; aktualnie jest ich 184, w tym Polska. Podpiując Protokół, państwa zobowiązują się do stopniowego eliminowania produkcji i użycia produktów niebezpiecznych dla warstwy ozonowej. Montreal Protocol stanowi bardzo dobry przykład udanej współpracy międzynarodowej w celu globalnej ochrony Ziemi. Zaangażowanie w projekt przez wszystkie rządy świata są wciąż aktualne i fundamentalne dla poważnych zmian osiągniętych przez Strony na mocy Protokołu, dążących do spełnienia dalszych wyzwań w najbliższych latach.

Informacje o Międzynarodowym Dniu Ochrony Warstwy Ozonowej są publikowane na stronie internetowej ozone.unep.org

W roku 2012 obchodzono 25. jubileuszowy Ozone Day.

 

Foto: Aldona Rybka + logo UNEP