Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1994 r. Obchodzony jest 16 września w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987) dotyczącego ograniczenia emisji substancji niszczącej warstwę ozonową.
Jego celem jest propagowania działań oraz wiedzy dotyczących ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię i życie na niej przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Tematem Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej 2019 jest 32 Years and Healing - ponad trzydzieści lat niezwykłej współpracy międzynarodowej w celu ochrony warstwy ozonowej i klimatu w ramach protokołu montrealskiego. Dzień ten przypomina nam, że musimy wciąż utrzymywać tempo naprawy warstwy ozonowej dla ochrony ludzi i Ziemi.

Protokół Montrealski doprowadził do wycofania 99% substancji chemicznych zubożających warstwę ozonową.
Ostatnia ocena naukowa zubożenia warstwy ozonowej z roku 2018 pokazuje, że w rezultacie części warstwy ozonowej odzyskiwały się w tempie 1-3% na dekadę od 2000 r. Przy przewidywanym tempie, ozon na półkuli północnej będzie się regenerować całkowicie do 2030 roku, na półkuli południowej nastąpi w latach 50. XXI w., a w regionach polarnych do 2060 r. Wysiłki w zakresie ochrony warstwy ozonowej przyczyniły się również do walki ze zmianami klimatu, zapobiegając około 135 miliardom ton emisji równoważnika dwutlenku węgla w latach 1990–2010.

Można więc świętować sukces w Międzynarodowym Dniu Ochrony Warstwy Ozonowej 2019, cały czas pamiętając, by utrzymać poziom zysków, w szczególności poprzez zachowanie czujności i zwalczanie wszelkich nielegalnych źródeł substancji zubożających warstwę ozonową w miarę ich powstawania. Poparta przez większość krajów świata powinna być poprawka z Kigali do Protokołu Montrealskiego, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poprzez stopniowe zmniejszanie zawartości wodorofluorowęglowodorów (HFC), które są silnymi gazami ocieplającymi klimat, ta poprawka pozwoli uniknąć wzrostowi globalnej temperatury o 0,4°C pod koniec wieku, jednocześnie chroniąc warstwę ozonową. Łącząc działania mające na celu wycofanie HFC z poprawą efektywności energetycznej w branży klimatyzacyjno-chłodniczej, możemy osiągnąć jeszcze większe korzyści klimatyczne.

Kontynuujmy wspólną pracę i naprawmy warstwę ozonową!