Światowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (World Ozone Day) - 16 września 2018.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólnie ONZ w 1994 roku. Obchodzony jest w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego dotyczącego substancji negatywnie wpływających na warstwę ozonową. Ozonosfera chroni ludzi przed szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego.

Tematem Dnia Ochrony Warstwy Ozonowej w roku 2018 jest:

Zachowaj spokój i działaj dalej (Keep Cool and Carry On)
któremu towarzyszy hasło: Protokół Montrealski

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej 2018 ma za zadanie wezwanie do zmobilizowania nas wszystkich do kontynuowania pracy w zakresie ochrony warstwy ozonowej i klimatu wynikających z Protokołu Montrealskiego. Ma to dwa znaczenia – że nasza praca w zakresie ochrony warstwy ozonowej chroni również klimat, a Protokół Montrealski jest "chłodnym" traktatem, na co wskazuje jego wyjątkowy sukces.

Wszyscy zaproszeni są do przyłączenia się w utrzymanie naszej planety w chłodnym klimacie i świętowaniu sukcesu Protokołu z Montrealu w zakresie ochrony warstwy ozonowej i jej wkładu w walkę z ociepleniem klimatu poprzez stopniowe wycofywanie niemal 100% kontrolowanych substancji niszczących warstwę ozonową, które są również gazami silnie działającymi na globalne ocieplenie. Ponadto wysiłki w zakresie ochrony przed ozonem znacząco przyczyniły się do złagodzenia zmian klimatycznych poprzez uniknięcie szacunkowej ilości ponad 135 miliardów ton równoważnych emisji dwutlenku węgla od 1990 do 2010 roku.

Protokół Montrealski jest gotów wnieść jeszcze większy wkład w walkę z globalnym ociepleniem dzięki poprawce Kigali, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Temat i slogan World Ozone Day 2018 w sześciu oficjalnych językach ONZ:

angielskim
Keep cool and carry on
The Montreal Protocol

francuskim
Gardons la tête froide et poursuivons nos efforts
Le Protocole de Montréal

hiszpańskim
Consérvate cool y continua
El Protocolo de Montreal

chińskim
Cool住,继续前行
蒙特利尔议定书

rosyjskim
Дари прохладу не сбавляя темпа!
Монреальский протокол

arabskim
ابقى هادئا وواصل
بروتوكول مونتريال

Więcej na temat 16 września 2018: http://ozone.unenvironment.org/ozone-day/keep-cool-and-carry