W tym roku obchodzimy 35-lecie Konwencji Wiedeńskiej i 35-lecie globalnej ochrony warstwy ozonowej. Życie na Ziemi nie byłoby możliwe bez światła słonecznego. Ale energia emanująca ze Słońca byłaby zbyt duża, by życie na Ziemi mogło się rozwijać, gdyby nie warstwa ozonowa. Ta warstwa stratosferyczna chroni Ziemię przed większością szkodliwego promieniowania ultrafioletowego Słońca. Światło słoneczne umożliwia życie, ale warstwa ozonowa umożliwia życie, jakie znamy.

Kiedy więc naukowcy pracujący pod koniec lat 70. XX wieku odkryli, że ludzkość tworzy dziurę w tej ochronnej tarczy, podnieśli alarm. Dziura - spowodowana przez gazy zubożające warstwę ozonową stosowane w aerozolach i chłodziarkach, takich jak lodówki i klimatyzatory - groziła wzrostem przypadków raka skóry i zaćmy oraz uszkadzaniem roślin, upraw i ekosystemów.

Globalna reakcja była decydująca. W 1985 r. rządy światowe przyjęły Konwencję Wiedeńską o ochronie warstwy ozonowej. Zgodnie z Protokołem Montrealskim rządy, naukowcy i przemysł współpracowali, aby wyeliminować 99% wszystkich substancji zubożających warstwę ozonową. Dzięki Protokołowi Montrealskiemu warstwa ozonowa odtwarza się i oczekuje się, że w połowie wieku powróci do wartości sprzed 1980 roku. W ramach poparcia dla Protokołu w 2019 weszła w życie Poprawka z Kigali. Wszystko to na rzecz redukcji wodorofluorowęglowodoru (HFC) i gazów cieplarnianych o silnym potencjale ocieplenia klimatu, szkodliwych dla środowiska.

To osiągnięcie jest świętem Światowego Dnia Ozonu, który odbywa się 16 września. Pokazuje, że wspólne decyzje i działania, kierowane przez naukę, są jedyną drogą do rozwiązania poważnych globalnych kryzysów. W tym roku - roku pandemii koronawirusa, który przyniósł takie trudności społeczne i ekonomiczne - przesłanie traktatów ozonowych o harmonijnej współpracy i wspólnym dobru jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Hasło dnia „Ozon for life” przypomina nam, że ozon jest nie tylko kluczowy dla życia na Ziemi, ale że musimy nadal chronić warstwę ozonową dla przyszłych pokoleń.

#WorldOzoneDay #Ozoneforlife