Organizowane w Gdańsku przez MASTA szkolenia odbywają się w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej. Programy szkoleń obejmują ćwiczenia praktyczne i wykłady teoretyczne prowadzone przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Zapraszamy na szkolenia do Gdańska - warto!

W najbliższym czasie zaplanowano szkolenia:

 • Świadectwo Kwalifikacji

Terminy: 12-13.03.2013 r., 16-17.04.2013 r.

 • CH - 1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie

Terminy: 26-27.02.2013 r., 23-24.04.2013 r.

 • CH - 2 Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych

Termin: 09-10.04.2013 r.

 • CH - 3 Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie

Termin: 26-27.03.2013 r.

 • CH - 7 Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła: własności użytkowe

Termin: 05.03.2013 r.

 • PC - 0 Budowa i wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła

Terminy: 12-13.02.2013 r., 07-08.05.2013 r.

 

Inżynierskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe MASTA Sp. z o.o. (I.P.P.-U. MASTA) od 1988 roku oferuje kompleksowy zakres usług w dziedzinie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa.
Ponadto Spółka jest wydawcą branżowego miesięcznika "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" oraz książek o tematyce HVACR, a także organizatorem szkoleń branżowych, w tym prowadzonych pod egidą Krajowego Forum Chłodnictwa. Oferta szkoleniowa obejmuje m.in. szkolenia w zakresie substancji kontrolowanych umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji zgodnego z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o sustancjach zubożających warstwę ozonową, a w ramach Modułowego Systemu Szkoleń odbywają się kursy o tematyce:
 • CH – 1 Eksploatacja i konserwacja urządzeń chłodniczych: zagrożenia pracy i przeciwdziałanie
 • CH – 2 Zasady montażu i obsługi urządzeń chłodniczych
 • CH – 3 Sprężarki chłodnicze: budowa + działanie + użytkowanie
 • CH – 6 Przepisy prawne w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła
 • CH – 7 Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła: własności użytkowe
 • CH – d Amoniakalne urządzenia chłodnicze: Bezpieczeństwo dla obsługi, otoczenia oraz środowiska naturalnego
 • PC – 0 Budowa i wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła

Pobierz: Program i kartę zgłoszenia na szkolenie