Fläkt Bovent Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa pożarowego oraz komfortu w budynkach w kontekście zastosowania urządzeń FläktWoods. Szkolenie odbędzie się

  • w dniu 17.10.2013 r. o godz. 9.00
  • w ARCON PARK HOTEL w Gdańsku przy ul. Śląskiej 10.

Spotkaniem tym Fläkt Bovent Sp. z o.o. rozpoczyna cykl szkoleniowy "zaufaj doświadczeniu", w trakcie którego firma pragnie zaprezentować Uczestnikom wybrane obiekty ze swojej bogatej listy referencyjnej.

Program szkolenia:
09:00 – 10:30 Centrale eQ PIRME. Program doboru Acon - uproszczona praca. Systemy energooszczędne.
10:30 – 11:15 Przerwa na kawę i zwiedzanie obiektu.
11:15 – 13:15 Wentylacja pożarowa i napowietrzanie klatek schodowych.
13:15 – 13:30 Przerwa na kawę.
13:30 – 14:30 Belki chłodzące i agregaty wody lodowej.
14:30 Lunch i zakończenie szkolenia.

Ze względów organizacyjnych (ilość miejsc ograniczona) uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15.10.2013 r. telefonicznie nr +48 52 345 00 09 lub poprzez e-mail: lukasz.baginski@flaktwoods.com

Organizator szkolenia:

Fläkt Bovent Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Południowa 2
05-850 Ożarów Mazowiecki
www.flaktwoods.pl