Iglotech Sp.J. organizuje jednodniowe szkolenie praktyczne pt. „Urządzenia Split i Multisplit - serwis, diagnostyka i usuwanie ewentualnych problemów”.

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo serwisować, diagnozować i usuwać najczęściej występujące awarie w urządzeniach klimatyzacyjnych.

Szkolenia zaplnaowano w następujących terminach i miejscach:

26.02.2013 – Bydgoszcz – Hotel Pan Tadeusz, ul. Szosa Gdańska 43, Osielska koło Bydgoszczy

27.02.2013 – Warszawa – Hotel Groman, Sękocin Stary, Al. Krakowska 76, Raszyn

28.02.2013 – Wrocław – Restauracja Dąbrowa, Pałac Pawłowice ul. Pawłowicka 87-89 Wrocław


Plan szkolenia:

09.00 – Rozpoczęcie szkolenia
• Podstawy techniki chłodniczej w urządzeniach SPLIT/MULTISPLIT – budowa układu chłodniczego, technologia ON/OFF – INWERTER - różnice.
• Dokumentacje techniczne: lokalizacja, zasady korzystania (przykładowa analiza usterki z wykorzystaniem dostępnych dokumentacji)
• Zasady montażu - wykonanie instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia kondensatu
• Poprawne uruchomienie urządzenia
• Funkcje zabezpieczenia i tryby pracy urządzeń. Nastawy systemu podczas rozruchu.
• Poprawna praca urządzenia oraz kontrola parametrów pracy
• Czynności serwisowe – standardy

12.30-13.00 – Przerwa obiadowa

• Lokalizowanie elementów w urządzeniu, interpretacja kodów błędów
• Problemy eksploatacyjne (kilka najczęściej pojawiających się usterek) – sposób postępowania i rozwiązania

15.00 – Zakończenie szkolenia

 

Uczestnictwo w szkoleniu

Szkolenie jest odpłatne, a koszty uczestnictwa wynoszą 300 zł brutto dla pierwszej osoby z firmy; 200 zł brutto dla każdej kolejnej osoby reprezentującej firmę, przy czym w jednym szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 3 osoby z jednej firmy.

Uwaga! Możliwość zwrotu kosztów szkolenia! Płatność za szkolenie będzie zwracana przy zakupie urządzeń Fuji Electric za kwotę minimum 7.000 zł. netto, dokonanych w okresie 3 miesięcy od daty szkolenia.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres mailowy: katarzyna.sowinska@iglotech.com.pl lub pod nr tel. 55 645 73 35, 695 343 160. Można również zgłaszać swoje uczestnictwo u opiekunów firmy Iglotech. W zgłoszeniu prosimy o podanie dokładnych danych kontaktowych.

Liczba miejsc ograniczona!

Opłaty za szkolenie: na konto bankowe: BZ WBK S.A., nr konta: 41 1090 2620 0000 0001 1410 0051 z dopiskiem "Opłata za szkolenie –montaż-serwis klimatyzatorów".

O uczestnictwie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń, które weryfikowane będą na podstawie wpłaty.

Certyfikaty

Szkolenie uprawnia do otrzymania certyfikatu APS w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych Fuji Electric. Dokument będzie ważny do końca roku 2013 r. Certyfikaty będą imienne i będą rozdawane bezpośrednio po szkoleniu.

Klimatyzatory Fuji Electric

>>Zobacz katalog 2012/2013