Spółka Ekoklimax-Projekt z Bydgoszczy, producentem central wentylacyjnych nawiweno-wywiewnych oraz rekuperatorów EKOZEFIR rozpoczęła nowy cykl szkoleń z zakresu APS (Autoryzowanego Partnera Serwisowego) oraz szkoleń przeznaczonych dla projektantów. Najbliższe spotkania z Ekozefir odbedą się w Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie i Krakowie. Istnieje możliwość organizacji kursu w innym mieście, w którym znajduje się oddział firmy partnerskej Ekoklimax-Projekt i wybranym terminie >>prześlij zgłoszenie

Szkolenia APS

Celem kursu jest uzyskanie Certyfikatu APS będącego potwierdzeniem autoryzacji Ekoklimax-Projekt przyznanej Autoryzowanemu Partnerowi Serwisowemu do montażu, rozruchu, serwisu i napraw produktów producenta.

Szkolenia są jednodniowe i odbywają się w godzinach od 9:00 do 15:30 w Oddziałach Ekozefir. Najbliższe terminy i miejsca:

  • luty 2013: 27 - Lublin
  • marzec 2013: 6 - Bydgoszcz, 22 - Kraków.

Szkolenia ASP Ekoklimax-Projekt są odpłatne. Odpłatność za udział w szkoleniu 1 osoby to 149,00 zł netto. Koszt szkolenia dla drugiego przedstawiciela tej samej firmy-uczestnika wynosi 1,00 zł.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać przesyłając prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: kasia@ekozefir.pl lub porzez formularz interenetowy

O przyjęciu na szkolenie w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. W jednym szkoleniu może wziąć udział minimalnie 10 osób.

Formularze zgłoszenia i szczegóły znajdują się na stronie ekozefir.pl/szkolenie

Szkolenia dla projektantów

Szkolenie dla projektantów dotyczą specyfikacji central wentylacyjnych marki Ekozefir. Centrale Ekozefir charakteryzuje nowoczesność, trwałość i energooszczędność. Centrale są projektowane i produkowane w Polsce.

Szkolenia są jednodniowe i odbywają się w Oddziałach Ekozefir. Najbliższe terminy i miejsca:

  • marzec 2013: 13 - Olsztyn, 21 - Kraków.

Formularze zgłoszenia i szczegóły znajdują się na stronie ekozefir.pl/szkolenie