Dz.U.92.98.488

KONWENCJA WIEDEŃSKA
O OCHRONIE WARSTWY OZONOWEJ
,
sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.*
(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1992 r.)

(...)

Więcej o Konwencji Wiedeńskiej na stronach Ministerstwa Środowiska