Protokół Montrealski, na podstawie którego wycofywane są czynniki HCFC, może posłużyć również do wycofywania czynników HFC. Do tej pory oponentami wobec takiego pomysłu były kraje rozwijające się. Można przypuszczać, że porozumienie z Indiami (a wcześniej, w czerwcu, z Chinami) to przełom w światowej debacie na ten temat.

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie globalnej dyskusji na temat wycofywania HFC, które mają zastąpić „ekonomicznie uzasadnione i technologicznie realne” zamienniki.

W dniach 21-25 października 2013 strony Protokołu Montrealskiego spotkają się w Bangkoku w Tajlandi i (25th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol). Przedmiotem spotkania będzie m.in. plan dyskusji formalnej, dotyczącej wycofywania czynników HFC na bazie Protokołu.

 

Fot. Flickr, Mika Hirsimäki na lic. CC BY 2.0.