REAL Alternatives to rozbudowany, nowoczesny podręcznik online z zakresu tzw. alternatywnych czynników chłodniczych. Nad jego opracowaniem aktywnie pracowało siedem europejskich instytucji branżowych: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Pracodawców Chłodnictwa (AREA), włoskie Stowarzyszenie Techników Chłodnictwa (ATF), brytyjski Instytut Chłodnictwa (IOR), PROZON Fundacja Ochrony Klimatu oraz placówki edukacyjne i akademickie: IKKE (chłodnicza szkoła średnia z Duisburgu, Niemcy), KH Lim (Uniwersytet w Hasselt, Belgia) i LSBU (Uniwersytet w Londynie), zaś przy tworzeniu wersji francuskiej współpracował Międzynarodowy Instytut Chłodnictwa (IIR) z Francji.

Ich przedstawiciele będą gościć w Warszawie podczas spotkania finałowego, podsumowującego osiągnięcia projektu i poświęconego jego przyszłości, w kontekście znaczących zmian w branży, wynikających z rozporządzenia unijnego 517/2014. Udział zapowiedzieli m.in.:

  • prof. Graeme Maidement – szef brytyjskiego Instytutu Chłodnictwa, pracownik naukowy London Southbank University, gdzie m.in. pełni funkcję kierownika ds. badań i transferu wiedzy w zakresie chłodnictwa i klimatyzacji;
  • Miriam Rodway – koordynatorka projektu z brytyjskiego Instytut Chłodnictwa;
  • Marco Buoni – szef włoskiego Stowarzyszenia Techników Chłodnictwa (ATF), wiceprezes AREA;
  • Marino Bassi – ekspert techniki chłodniczej, z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle (ATF);
  • Karsten Beerman – doświadczony szkoleniowiec z IKKE (chłodnicza szkoła średnia z Duisburgu) i współtwórca zawodowego szkolnictwa chłodniczego w Niemczech.

Z inicjatywy gospodarza spotkania i polskiego partnera projektu, Fundacji PROZON, poza częścią roboczą odbędzie się także spotkanie informacyjne, adresowane do przedstawicieli polskiej branży chłodniczej - najważniejszych stowarzyszeń branżowych, ośrodków szkoleniowych oraz prasy branżowej. Będzie to znakomita szansa nie tylko uzyskania informacji o projekcie edukacyjnym z pierwszej ręki, ale i nawiązania cennych kontaktów branżowych i rozmów w niezobowiązującej atmosferze, przy smacznym posiłku.

- Wskażemy i porozmawiamy o tym, w jaki sposób możemy przygotować się rosnącej roli czynników alternatywnych w technice chłodniczej w całej Europie, za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych. Przypomnę, że konsekwencją jego wprowadzenia jest stopniowe ograniczenie ilości czynników HFC (F-gazy) na rynku oraz całkowite wycofywanie niektórych czynników. Już w roku bieżącym ich ilość jest “zamrożona” na poziomie bazowym, czyli stanowiącym zużycie średnie z lat 2009-2012, zaś od przyszłego roku ma stopniowo maleć i w ciągu 15 lat spaść do 21% poziomu bazowego - mówi prezes Fundacji PROZON, Krzysztof Grzegorczyk.

Rozporządzenie wprowadza też obowiązek informowania o alternatywach technicznych wobec F-gazów podczas procesu szkoleń i certyfikacji F-gazowej. Wykorzystanie platformy REAL Alternatives jest dla ośrodków szkoleniowych sposobem na wypełnienie tych obowiązków. W Polsce z tej możliwości korzystają już trzy ośrodki: PROZON, Centralny Ośrodek Chłodnictwa i Carrier Transicold. Warszawskie spotkanie da również innym placówkom edukacyjnym możliwość zapoznania się z platformą REAL Alternatives.

Aby (nieodpłanie) skorzystać z platformy, należy się zarejestrować tutaj.