Wszyscy operatorzy doskonale wiedzą, jak ważne jest utrzymanie jak najniższego wskaźnika wycieków czynników chłodniczych z instalacji - spadek ilości czynnika w instalacji sprawia, że pogarszają się parametry jej pracy, zaś Inspektor Ochrony Środowiska może ukarać właściciela nieszczelnej instalacji karą nawet do kilkudziesięciu tysięcy zł. Zakłady mięsne muszą raportować do Inspektoratu Weterynarii o wysokości temperatury. Dlatego operatorom opłaca się wykrywać wycieki na wczesnym etapie i zapobiegać im.

Pomysł inżynierów dla operatorów

Stąd pomysł na Control Cold. Jest to projekt systemu ostrzegania przed wyciekiem substancji z grupy HFC z urządzeń chłodniczych i przeciwpożarowych. Zapewnia monitoring stanu czynnika chłodzącego i instalacji oraz generuje alarmy w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. Na urządzeniu chłodniczym montowany jest moduł elektroniczny zbierający odczyty z czujników, który przesyła je do bazy danych, w której są przechowywane i przetwarzane. W razie anomalii, na zarejestrowany w systemie numer telefonu wysyłany jest SMS, co pozwala operatorowi na niemal natychmiastową reackję na awarię. To pozwoli ograniczyć emisję,  a więc zmniejszyć kwotę płaconych kar, co - jak szacują twórcy startupu - zmniejszy koszty obsługi urządzeń HAVC średnio o 32%. ControlCold ułatwia też obsługę systemu, np. tworzy raporty (w tym miesięczny raport temperatury) czy analizuje efektywność energetyczną zastosowanych rozwiązań chłodniczych.

Fot. ControlCold

Kto to robi?

Projekt - w formule startupu realizowanego "po godzinach" - tworzą Paweł Helnarski - programista, konsultant aplikacji biznesowych, realizuje projekty informatyczne dla klientów z branży FMCG oraz Marcin Szczur, prowadzący firmę serwisującą urządzenia chłodnicze. Wspólnicy biorą udział w szeregu programów skierowanych do startupów, m.in. zakwalifikowali się do programu inkubacyjnego Samsung Inkubator w Rzeszowie (pochodzą z podkarpackiej miejscowości Chorkówka). Inkubator zapewnia im wsparcie mentorów, którzy mogą pomóc we wprowadzeniu rozwiązania na rynek i skierowania go do dużych firm. Korzystają także ze sprzętu Samsunga - kompenentu, za pomocą którego urządzenie będzie komunikować się z chmurą.

Możliwość skonfrontowania pomysłu biznesowego z ludźmi, którzy posiadają doświadczenie we wprowadzaniu produktów na rynek jest bardzo cenna. Tego typu konsultacje powinny wywoływać w nas refleksje zmierzające do udoskonalenia projektu, czasem do zmian w jego funkcjonalności – komentuje Paweł Helnarski, jeden z założycieli systemu Control Cold.

Życzym powodzenia i kibicujemy projektowi!

Więcej o projekcie i twórcach

Więcej o programie Samsung Inkubator

Źródło: materiały Control Cold, materiały prasowe Samsung