Firma Alfaco Polska Sp. z o.o. zaprasza na szkolenie techniczne GREE prowadzone on-line. Po odbyciu szkolenia każdy uczestnik otrzyma Certyfikat Autoryzowanego Instalatora GREE oraz 5-letnią gwarancję na urządzenia.


Rejestracja na szkolenia:
• szkolenie RAC 26 maja 2020r. godz. 9.00, >>rejestracja 

szkolenie GMV 8 maja 2020r. godz. 9.00, >>rejestracja 


Tematyka szkolenia RAC

• Szkolenie produktowe (modele, parametry, cechy, możliwości sterowanie)
• Montaż i instalacja urządzeń (prawidłowa instalacja, ograniczenia, zasady, błędy)
• Montaż i instalacja sterowników i akcesoriów (prawidłowa instalacja, ograniczenia, zasady, błędy, konfiguracja)
• Serwisowanie (diagnozowanie i usuwanie usterek, konserwacja, narzędzia wspomagające)

Tematyka szkolenia GMV

• Szkolenie produktowe (modele, parametry, cechy, możliwości sterowanie)
• Sterowanie (sterowniki, możliwości, ograniczenia)
• AHU Kit (modele, cechy, możliwości)
• Instalacja i montaż (prawidłowa instalacja, ograniczenia, zasady, błędy, konfiguracja)
• Pierwsze uruchomienie (zasady, prawidłowy rozruch, usuwanie usterek, ustawienia rozruchu)
• Serwisowanie (diagnozowanie i usuwanie usterek, konserwacja, narzędzia wspomagające)

Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań.

Liczba osób z danej firmy uczestniczących w szkoleniu ograniczona jest do 3 (przy uwzględnieniu zajęcia jednego stanowiska komputerowego przez 2 osoby - 6 osób). Regulamin szkolenia dostępny na www.gree.pl