Chłodnictwo & Klimatyzacja

Chłodnictwo & Klimatyzacja – miesięcznik branżowy, wydawany od 1995 roku, poświęcony praktycznym zagadnieniom chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji oraz pomp ciepła, w tym z zakresu projektowania, instalacji i eksploatacji urządzeń HVACR. Tworzy zestawienia i przeglądy urządzeń dostępnych na rynku, dzięki czemu doradza w wyborze systemu instalacyjnego.
Miesięcznik dedykowany jest projektantom, producentom, dystrybutorom, technikom i inżynierom urządzeń i systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych

>>Prenumerata elektroniczna

 

Wydawca:

Euro-Media Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
tel./fax +48 22 678 38 05

Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
KRS: 0000037549
NIP: 527-10-32-032

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy