CYRKULACJECYRKULACJE - czasopismo branżowe wydawane przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW).

Skierowane do projektantów, wykonawców, producentów i dystrybutorów związanych zawodowo z branżą wentylacyjno-klimatyzacyjną, propaguje wiedzę techniczną, informuje o nowościach, pokazuje przykłady dobrych realizacji i ciekawe inwestycje.

Czasopismo jest bezpłatne i można je zamówić wysyłając do naszej redakcji mail (redakcja@hvacr.pl) z danymi adresowymi, na które pismo ma być wysyłane.

Strona internetowa magazynu: cyrkulacje.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Redakcja:

 

Tomasz Trusewicz - Redaktor naczelny

Elżbieta Socha - Redaktor prowadząca
Aleksandra Kuśmierczyk - Redaktor

 

Adres redakcji:
ul. Wiśniowa 40B lok. 6, 02-520 Warszawa
tel./fax 22 542 43 14