Czy emeryt, mieszkający samotnie, ma możliwość uzyskania dofinansowania na zakup pieca? (wielkopolskie)

Jeżeli chodzi o dotacje unijne to, niestety, w danym przypadku nie ma szans na uzyskanie dotacji na zakup pieca. Jedną alternatywą, jaką można ewentualnie zaproponować w tej sytuacji to zgłoszenie się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który posiada środki i częściowo wspomaga inwestycje, o ile są one związane z ochroną środowiska. Kontakt z WFOŚ: www.wfosgw.poznan.pl

Masz pytania o dotacje UE dotyczące branży HVACR? Pytaj: redakcja@hvacr.pl