Nasza wspólnota mieszkaniowa składa się z dwóch bloków. Chcielibyśmy odciąć się od drugiego bloku posiadającego kotłownie, ponieważ są bardzo duże straty ciepła wynikające z położenia budynków. Jakie warunki musielibyśmy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na budowę niewielkiej kotłowni, jak również na jej wyposażenie? Pomieszczenia jakim dysponuje blok nie spełniają wymogów kotłowni, a ponieważ blok zamieszkuje większość starszych osób z niewielką emeryturą - nie stać wspólnoty na taką inwestycję. (woj. dolnośląskie)

Jeżeli chodzi o dotacje unijne to niestety w przypadku województwa dolnośląskiego i projektu, jaki chcieliby Państwo zrealizować, nie ma szans na uzyskanie dotacji. Jedyną alternatywą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który posiada środki i częściowo wspomaga inwestycje związane z ochroną środowiska. Szczegóły: www.fos.wroc.pl

Masz pytania o dotacje UE dotyczące branży HVACR? Pytaj: redakcja@hvacr.pl