Jesteśmy małą wspólnotą mieszkaniową (3 mieszkania) i planujemy ocieplić nasz stary budynek. Czy mamy szansę otrzymać jakiekolwiek dofinansowanie? Gdzie mogę otrzymać pomoc w tej kwestii? (zachodniopomorskie)

W nowym okresie programowania UE na lata 2007 – 2013, głównymi beneficjentami są samorządy oraz przedsiębiorcy i to głównie one mogą się starać o dotacje unijne. Jednakże projekt przewidujący termomodernizację może miałby szanse uzyskać preferencyjny kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - prosimy o skierowanie zapytania do tej instytucji.

Masz pytania o dotacje UE dotyczące branży HVACR? Pytaj: redakcja@hvacr.pl