Chciałbym kupić piec na ekogroszek. Czy mam szansę na otrzymanie dotacji do zakupu pieca? (opolskie)

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednakże projekt przewidujący jedynie dofinansowanie zakupu pieca na eko-groszek miałby małe szanse uzyskać dofinansowania. Ewentualnie może Pan spróbować uzyskać preferencyjny kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Masz pytania o dotacje UE dotyczące branży HVACR? Pytaj: redakcja@hvacr.pl