Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Promaco Sp. z o.o. powstało w roku 1986.
Od początku swej działalności jest pionierem we wdrażaniu nowych technologii.
Mamy statut Przedsiębiorstwa Innowacyjno – Wdrożeniowego.

Od kilku lat oferujemy naszym klientom rozwiązania i technologie mające na celu oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w ich firmach.
Nasza oferta obejmuje:
- zastosowanie urządzeń Power Optimizer do obwodów elektrycznych – dające oszczędności od 8 do 15%
- zastosowanie preparatu Compress Shield do urządzeń chłodniczych - dające oszczędności ok. 20%
- optymalizację oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne m.in. stosując oświetlenie LED
(podane efekty oszczędności, na podstawie wykonanych instalacji).

Każda nasza oferta poprzedzona jest audytem u klienta na jego podstawie klient otrzymuje ofertę.
Po jej akceptacji zawieramy umowę z gwarancją satysfakcji.

COMPRESS SHIELD
Promaco jest dystrybutorem produkowanego w USA preparatu Compress Shield – nanotechnologia dla chłodnictwa
Ten zaawansowany technologicznie preparat zyskał uznanie w bardzo wielu krajach ze względu na wspaniałe wyniki oszczędności energii i inne korzyści uzyskiwane w urządzeniach chłodniczych.
Aplikacja preparatu Compress Shield poprawia sprawność mechaniczną i termodynamiczną urządzeń, co w efekcie daje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej o ok. 20%, wydłużony okres eksploatacji urządzeń i obniżony poziom hałasu wytwarzanego przez kompresory. Okres zwrotu inwestycji wynosi od 8 do 12 miesiący po aplikacji (zależnie od cyklów pracy urządzenia chłodniczego). Najbardziej widoczne efekty osiągane są w urządzeniach używanych dłużej niż 2 – 3 lata.
Poprawa sprawności termodynamicznej urządzeń (usunięcie efektu cholesterolu, tak można nazwać zjawisko odkładania się złóg olejowych gromadzących się w rurociągach systemów chłodniczych).
W systemach chłodniczych, olej ze sprężarki przedostaje się do czynnika chłodzącego. Z upływem czasu, na wewnętrznych ściankach rurociągów powstaje coraz grubsza warstwa osadu olejowego. Powoduje to niekorzystne zjawiska takie jak pogorszenie wymiany ciepła pomiędzy czynnikiem chłodzącym a otoczeniem dochodzące do 30% oraz pogorszenie przepływu środka chłodzącego.
Po aplikacji preparatu, aktywne nano-cząsteczki Compress Shield, mające pokrewieństwo z metalami, na zasadzie przyciągania się różnoimiennych ładunków tworzą bardzo cienką (nano) warstwę na wewnętrznej powierzchni rury. Usunięte zostają złogi olejowe, poprawione jest przewodnictwo cieplne, i warunki przepływu czynnika chłodzącego.
Efekty poprawienia sprawności mechanicznej
Preparat Compress Shield nie jest zwykłym dodatkiem uszlachetniającym do olejów. Jego działanie oparte jest na nanotechnologii. Po aplikacji, na metalowych powierzchniach współpracujących tworzy się warstwa ochronna. Następuje stopniowe naprawianie pracujących powierzchni które uległy zużyciu w trakcie eksploatacji. Komponenty wchodzące w skład preparatu Compress Shield powodują że z cząstek metalu znajdujących się w oleju w wyniku zużycia, budowane są nowe warstwy o strukturze krystalicznej. Jest to zjawisko rewitalizacji, którego efektem jest odbudowa uszkodzonych powierzchni trących. Opory tarcia kontaktujących się ze sobą powierzchni metalu zostają znacznie zmniejszone.

Jednorazowa aplikacja wystarcza na cały czas eksploatacji urządzenia i nie wymaga żadnych modyfikacji mechanicznych.
Dawkowanie:
Instalacje małe: do czynnika chłodzącego 9 ml preparatu na każdy 1 kW mocy chłodniczej.
Instalacje duże: do oleju 5% pojemności oleju.

COMPRESS SHIELD:
Skraca czas uzyskiwania zadanych parametrów chłodzenia
Poprawia sprawność mechaniczną
Poprawia sprawność termodynamiczną
Zmniejsza temperaturę i głośność pracy urządzenia
Wydłuża czas eksploatacji urządzeń, zmniejszając koszty
Oszczędza energię elektryczną

Aplikacje wykonane w Polsce przez Promaco i firmy z branży HVAC potwierdzają w/w efekty. W wielu przypadkach aplikacja Compress Shield przyczyniła się do usprawnienia pracy urządzeń chłodniczych bez konieczności ich demontażu. Zdały też egzamin w przypadkach niewydolności urządzeń chłodniczych oraz dzięki znacznym oszczędnościom w zużyciu energii elektrycznej, przy zbyt niskich przydziałach mocy.
NA KŁOPOTY COMPRESS SHIELD !

DO TESTÓW DOSTARCZYMY PRÓBKI W BARDZO PROMOCYJNYCH CENACH

Więcej informacji i rekomendacje na naszej stronie
www.energiataniej.pl

Powiązane działy

Klimatyzacja, Chłodnictwo

Powiązane kategorie

Czynniki, oleje, środki chemiczne, środki chem. do olejów