Na konferencji Kliwent Event, organizowanej przez członków Koła Naukowego Kliwent (przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii), spotkali się studenci, pracownicy naukowi i przedstawiciele firm - wszystkich ich łączyło zainteresowanie ogrzewnictwem, wentylacją, klimatyzacją i chłodnictwem.

Konferencja składała się z dwóch części.

Przed południem odbył się blok szkoleń firmowych - uczestniczyło w nich łącznie 165 studentów, z których każdy mógł wybrać dwa interesujące go szkolenia (około trzygodzinny blok). Tematy szkoleń były powiązane z konkretnymi produktami, można było poznać m.in.:

  • wentylację bezkanałową i jednostkę wentylacyjną OXEN firmy Flowair;
  • zagadnienia techniczne z istniejących realizacji systemów VRF w Polsce firmy Samsung;
  • urządzenia klimatyzacji precyzyjnej, dzięki prezentacji firmy COOL;
  • skuteczny system wentylacji strumieniowej i oddymiania garaży według Fläkt Woods;
  • centralę grzewczo-klimatyzacyjnej Onyx Experience firmy Frapol;
  • charakterystykę i dobór powietrznej pompy ciepła według DE DIETRICH.

Po południu, w Centrum Dydaktyki AGH, odbyła się cześć seminaryjna konferencji. Uroczystego otwarcia dokonał Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Profesor Piotr Czaja. Do samego wieczora przedstawiciele firm wygłaszali swoje referaty. Oprócz firm przeprowadzających szkolenia (COOL, DE DIETRICH, FLÄKT WOODS, FLOWAIR, FRAPOL, SAMSUNG, SWEGON) w tej części konferencji można było usłyszeć również referat firmy KOMPLEKS dotyczący wentylacji chemoodpornej. MERCOR omówił wpływ grubości przegrody klap pożarowych na opory instalacji, a firma JUWENT zaprezentowała oprogramowanie on-line wspomagające dobór urządzeń. Przedstawiciel VENTURE INDUSTRIES opowiedział o działalności firmy. Z referatami wystąpili również studenci Akademii Górniczo-Hutniczej.

W czasie przerw, w holu sali audytoryjnej, można było odwiedzić stanowiska firm, celem zapoznania się z ich działalnością. Wszystkie firmy chętnie dzieliły się materiałami o swoich produktach, wskazówkami dotyczącymi projektowania systemów HVACR, a nawet proponowały możliwość odbycia stażu lub praktyki. Część seminaryjna zgromadziła w tym roku około 250 uczestników. Wśród nich wylosowane zostały nagrody niespodzianki od Koła Naukowego Kliwent.

Kliwent Event jest dowodem na to, że wśród studentów i firm jest duże zapotrzebowanie na nawiązywanie kontaktów i wymianę wiedzy, już na tym etapie zdobywania doświadczenia zawodowego. Formuła konferencji pozwala studentom skorzystać z interesujących ich zagadnień, a firmom przekazać informacje o swojej działalności i nowych trendach w branży. Kliwent Event to wydarzenie, które jest dobrą okazją do uzupełnienia swojej wiedzy z zakresu HVACR.

Organizatorzy podkreślają, że jest im niezmiernie miło, iż w tegorocznej edycji Kliwent Event udział wzięli również studenci z innych krakowskich uczelni oraz innych wydziałów.

 

źródło: KN Kliwent

fot. Mateusz Tabor

 

III edycję Kliwent Event wsparli

 

Jednym z patronów medialnych III edycji Kliwent Event był portal HVACR.pl.