III KONGRES ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ
Pałac SULISŁAW, 09-10 kwietnia 2019 roku

Podczas dwóch dni spotkań uczestnicy poznają między innymi obecne trendy rozwoju armatury przemysłowej oraz napędów, będą uczestniczyć w wykładach i panelach dyskusyjnych dotyczących stanu i perspektyw rozwoju polskiej energetyki, kwestii prawnych, technicznych i eksploatacyjnych w branży. Zagadnienia Kongresu omawiane będą w trzech głównych blokach tematycznych.

I dzień Kongresu 09.04.2019
BLOK I – Energetyka jądrowa i mix energetyczny.
BLOK II – Sterowanie i napędy.

II dzień Kongresu 10.04.2019
BLOK III – Doświadczenia eksploatacyjne.

Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa Energii, wyższych uczelni technicznych, w tym m.in. Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej, instytutów naukowo-technicznych, instytucji nadzoru oraz instytucji certyfikujących, biur projektowych
przedstawiciele producentów, użytkowników oraz dystrybutorów armatury przemysłowej.

W sprawie informacji dotyczących III Kongresu Armatury prosimy o kontakt z Biurem Kongresu:
tel./fax +48 41) 367 59 84
mobile: +48 604 459 726
e-mail: info@spap.org.pl 
Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia POLSKA ARMATURA PRZEMYSŁOWA www.spap.org.pl