BERLINERLUFT - Przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe

Opis:

W katalogu "Przewody i kształtki wentylacyjne okrągłe" BerlinerLuft.:

 • wymiarowanie i tolerancje
 • nomogram do wyznaczania jednostkowych oporów - rura zwijana
 • nomogram do wyznaczania strat hydraulicznych - kolano, zwężka
 • nomogram do wyznaczania strat hydraulicznych - trójnik, czwórnik
 • rura zwijana
 • rura elastyczna
 • pokrywa rewizyjna
 • łącznik do rur, łącznik do kształtek
 • kolano
 • zwężka
 • trójnik symetryczny 90o
 • trójnik redukcyjny 90o
 • trójnik symetryczny 45o
 • trójnik redukcyjny 45o
 • trójnik orłowy
 • pokrywa do rury, pokrywa do kształtki
 • nakładka odgałęziająca
 • kształtki okrągłe - oznaczenia

BerlinerLuft. produkuje wyroby w oparciu o Polskie Normy Branżowe oraz niemieckie normy DIN.


Dział

Wentylacja

Kategoria

okrągłe, Kanały, przewody i kształtki wentylacyjne