DAIKIN - Systemy Klimatyzacyjne 2013

Opis:

Katalog "Daikin Systemy Klimatyzacyjne - katalog 2013" prezentuje szeroki asortyment nowoczesnych produktów i sytstemów klimatyzacjyjnych Daikin dla zastosowań domowych i komercyjnych:

  • Spis treści
  • Nowe produkty 2013
  • Świadomość ekologiczna
  • Nowa klasa energetyczna
  • Europejski Ośrodek Badawczo-Rozwojowy (EDC)
  • Rozwiązanie Daikin dla wycofywanego z użytku R-22
  • Oczyszczacz powietrza
  • Klimatyzacja

Dział

Klimatyzacja