DANTHERM - systemy wentylacji basenowej
Plik:
Typ:
katalog
Marka:
Firma
VENTIA Sp. z o.o.

DANTHERM - systemy wentylacji basenowej

Opis:


Centrale basenowe

Modułowe centrale basenowe z rewersyjną i standardową pompą ciepła

Modułowe centrale basenowe bez pompy ciepła oraz centrale nawiewne

Kompaktowe centrale basenowe z i bez pompy ciepła

Zaawansowany system kontroli

Dane techniczne central basenowych

Centrala basenowa DanX 2 HP

Centrala basenowa DanX 2 XD

Centrala basenowa DanX 3 HP

Centrala basenowa DanX 3 XD

Centrala basenowa DanX XWPS

Centrala basenowa DanX XWPRS

Centrala basenowa DanX XKS

Centrala basenowa DanX AF


Osuszacze basenowe

Osuszacze powietrza dla basenów i gabinetów odnowy biologicznej

Dane techniczne CDP 35/45/65 oraz CDP 35T/45T/65T

Dane techniczne CDP 75/125/165

Osuszacze CDP 35/45/65

Osuszacze CDP 35

Osuszacze CDP 45

Osuszacze CDP 65

Osuszacze CDP 35T/45T/65T

Osuszacze CDP 35T

Osuszacze CDP 45T

Osuszacze CDP 65T

Akcesoria CDP 35/45/65 oraz CDP 35T/45T/65T

Osuszacze kanałowe CDP 75/125/165

Osuszacze CDP 75

Osuszacze CDP 125

Osuszacze CDP 165

Akcesoria CDP 75/125/165

Wykres Molliera


Dział

Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja, Chłodnictwo

Kategoria

osuszacze, centrale "basenowe"