Plik:
Typ:
katalog
Firma
EKOKLIMAX-PROJEKT Sp. J.

EKOZEFIR - katalog rekuperatorów 2012

Opis:

ekozefir 2012Prezentacja central wentylacyjnych
Legenda zastosowanych ikon
Oznaczenie central
Wykres szybkiego doboru

Centrale Ekozefi r powyżej 1000 m3/h
RK-UPE 1000 - 3000
RK-UPE 4000 - 12000
RK-KPE 1000 - 3000
RK-KPE 4000 - 12000
RP-SPE
RO-KPE 1000 - 4000
RO-KPE 5000 - 12000

Sterowniki oraz opcje do central wentylacyjnych

Sterowniki central Ekozefi r
Ekozefi r Standard
Digital-E
Digital-O
Ekotouch
Ekotouch +

Opcje dodatkowe


Dział

Wentylacja

Kategoria

Centrale, centrale z odzyskiem ciepła, rekuperatory