Plik:
Typ:
broszura
Firma
Fläkt Bovent Sp. z o.o.

FLÄKT WOODS - system IPSUM

Opis:

System Optymalizacji IPSUM (ang. IPSUM Optimization System)

System IPSUM Fläkt Woods reguluje ilość powietrza świeżego w pomieszczeniach w zależności od rzeczywistych potrzeb, zapewniając wysoką jakość powietrza w pomieszczeniach przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. IPSUM optymalizuje ciśnienie i nastawy temperatury w centrali wentylacyjnej do osiągnięcia najniższych możliwych kosztów operacyjnych.


Dział

Klimatyzacja, Wentylacja