Plik:
Typ:
katalog
Firma
REFSYSTEM

FORVENT - katalog

Opis:

Katalog FORVENT - przewody i kształtki okrągłe oraz prostokątne.

Przewody i kształtki okrągłe:

 • Wstęp
 • Rurociąg
 • Rura spiralna RS
 • Kolano tłoczone 90° KT 90
 • Kolano tłoczone 60° KT 60
 • Kolano tłoczone 45° KT 45
 • Kolano tłoczone 30° KT 30
 • Kolano tłoczone 15° KT 15
 • Kolano segmentowe 90° KS 90
 • Kolano segmentowe 60° KS 60
 • Kolano segmentowe 45° KS 45
 • Kolano segmentowe 30° KS 30
 • Kolano segmentowe 15° KS 15
 • Redukcja tłoczona RT
 • Redukcja symetryczna segmentowa RSS
 • Redukcja niesymetryczna segmentowa RNS
 • Redukcja niesymetryczna segmentowa krotka RNSK
 • Odgałęzienie symetryczne tłoczone OST
 • Trójnik symetryczny z odgałęzieniem tłoczonym TST
 • Trójnik symetryczny TS
 • Trójnik symetryczny z odgałęzieniem stożkowym TSS
 • Trójnik ukośny 45° TU 45
 • Trójnik redukcyjny 90° TR 90
 • Trójnik redukcyjny 45° TR 45
 • Czwórnik symetryczny z odgałęzieniami tłoczonymi CST
 • Czwórnik symetryczny CS
 • Czwórnik symetryczny z odgałęzieniami stożkowymi CSS
 • Czwórnik ukośny 45° CU
 • Trójnik orłowy TO
 • Nypel NP
 • Mufa MF
 • Króciec KR
 • Zaślepka nyplowa ZNP
 • Zaślepka nyplowa tłoczona ZNPT
 • Zaślepka mufowa ZMF
 • Zaślepka mufowa tłoczona ZMFT
 • Odsadzka OD

Przewody i kształtki prostokątne:

 • Wstęp
 • Rurociąg
 • Kanał prostokątny PP
 • Kolano o stałym przekroju PK
 • Kolano o zmiennym przekroju PKR
 • Łuk o stałym przekroju PL
 • Łuk o zmiennym przekroju PLR
 • Redukcja symetryczna PRS
 • Redukcja niesymetryczna PRN
 • Dyfuzor symetryczny (redukcja prostokąt - koło) PDS
 • Dyfuzor niesymetryczny (redukcja prostokąt - koło) PDN
 • Odsadzka o stałym przekroju PO
 • Odsadzka o zmiennym przekroju POR
 • Trójnik symetryczny PTS
 • Trójnik niesymetryczny PTN
 • Trójnik skośny PTU
 • Trójnik z odejściem kołowym PTK
 • Czwórnik z odejściami kołowymi PCK
 • Czwórnik z odejściami prostokątnymi PCP
 • Trójnik orłowy PTO
 • Rozgałęzienie łukowe PRL
 • Rozgałęzienie proste PRP
 • Króciec na kanał kołowy PKPK
 • Zaślepka PZ
 • Notatki
 • Zamówienia
 • Składy fabryczne

Dział

Wentylacja

Kategoria

Kanały, przewody i kształtki wentylacyjne, okrągłe, prostokątne