Plik:
Typ:
katalog
Firma
FRAPOL Sp. o.o.

FRAPOL - katalog

Opis:

W katalogu "FRAPOL - Wentylacja i klimatyzacja od A do Z":

1. Centrale
1.1 Centrale AF, AF-B, AF MINI, aparaty FAGW
1.2 Konfiguracje (zestawy)
1.3 Centrale w wykonaniu specjalnym
1.4 Centrale podwieszane AF MINI
1.5 Aparaty grzewczo wentylacyjne.pl
2. Klapy, zawory przeciwpożarowe
2.1 Klapy przeciwpożarowe oddymiające typu VD370
2.2 Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370, RK370, RK370M, RK150
2.3 Zawory przeciwpożarowe typu ZPP60 i ZPP120
3. Regulatory przepływu
3.1 Regulatory przepływu typu VAV
4. Kratki i nawiewniki wentylacyjne
4.1 Nawiewniki stropowe
4.2 Nawiewniki wirowe stropowe
4.3 Nawiewniki szczelinowe
4.4 Kratki wentylacyjne
4.5 Łapacze tłuszczu
4.6 Wyposażenie dodatkowe
5. Tłumiki akustyczne
5.1 Zastosowanie tłumików akustycznych
5.2 Wykonanie tłumików kanałowych o przekroju prostokątnym i kołowym
5.3 Prędkość przepływu powietrza w tłumiku
5.4 Szum własny tłumika
5.5 Ogólne zasady doboru tłumików przy użyciu załączonych tablic
6. Urządzenia regulujące i zakańczające
6.1 Wstęp
6.2 Podstawy dachowe
6.3 Przepustnice do regulacji
6.4 Czerpnie ścienne
6.5 Wyrzutnie ścienne
6.6 Zestawy zespolone 8
6.7 Czerpnie dachowe
6.8 Wyrzutnie dachowe
6.9 Wywietrzaki dachowe
6.10 Króćce brezentowe
6.11 Drzwi powietrzno-szczelne
6.12 Okapy
7. Przewody wentylacyjne
7.1 Wstęp
7.2 Wykonanie
7.3 Główne wymiary i tolerancje
7.4 Klasa szczelności
7.5 Obliczanie powierzchni kanałów i kształtek
7.6 Elementy konstrukcyjne
7.7 Kształtki zespolone
7.8 Opory przepływu dla niektórych kształtek kołowych
9. Informacje dodatkowe
10. Zamówienia


Dział

Klimatyzacja, Wentylacja