ZHENDER - cennik 2019
Plik:
Typ:
cennik
Firma
ZEHNDER Polska Sp. z o.o.

ZHENDER - cennik 2019

Opis:

Wstęp

Klasy efektywności energetycznej ........................................................6

Przegląd central wentylacyjnych ........................................................10

Opcje sterowania central wentylacyjnych ComfoAir Q ......................11

Centrale wentylacyjne

ComfoSpot 50.....................................................................................12

ComfoAir 70 ........................................................................................12

ComfoAir 180 / ComfoD 180 ..............................................................14

ComfoAir 200 ......................................................................................14

Novus 300/450 .................................................................................. 15

ComfoAir 350/450/550 Basic ............................................................ 16

ComfoAir 350/450/550 Luxe ............................................................. 17

ComfoAir Q350/450/600 ................................................................... 18

Gruntowe wymienniki ciepła

ComfoFond-L Q TR ........................................................................... 20

ComfoFond-L Q ST ........................................................................... 20

Akcesoria - czujnik NTC .................................................................... 20

Centrale wentylacyjne Zehnder ComfoAir XL

ComfoAir XL oraz akcesoria .............................................................. 22

Wentylacja wywiewna

Centrala wywiewna ComfoFan S ...................................................... 25

Wentylatory łazienkowe i kuchenne ................................................... 25

Systemy dystrybucji powietrza

Modułowy system przyłączeniowy - ComfoWell ............................... 27

Elementy systemu dystrybucji powietrza - InFloor ............................ 31

Elementy systemu dystrybucji powietrza - OnFloor .......................... 37

Elementy systemu dystrybucji

Wymagane elementy do podłączenia central wentylacyjnych .......... 42

ComfoPipe Plus ................................................................................. 44

ComfoPipe Compact ......................................................................... 44

Elastyczne kanały powietrzne ............................................................ 45

Pozostałe elementy systemu dystrybucji .......................................... 45

Pakiety

Elementy systemu dystrybucji powietrza .......................................... 47

Wymiary urządzeń

Wymiary ComfoAir Q 350/450/600 .................................................... 49

Wymiary ComfoAir 350/450/550 ....................................................... 50

Wymiary Novus 300/450 ................................................................... 51

Wymiary ComfoAir 200 ...................................................................... 52

Wymiary ComfoAir 180 ...................................................................... 53

Wymiary ComfoAir 70 ........................................................................ 54

Wymiary ComfoSpot 50 .................................................................... 54

Wymiary ComfoFond-L Q TR/ST ...................................................... 55

Warunki gwarancji

Warunki przedłużonej 5-letniej gwarancji .......................................... 56

Warunki gwarancji na wyroby marki Zehnder .................................... 57

Ogólne zasady realizacji zamówień, dostaw oraz zwrotów ............... 58

Serwis

Usługi serwisowe ............................................................................... 58

Klasyfikacja filtrów powietrza - ISO 16890 ........................................ 59


Pliki do pobrania:

zehnder-cennik-2019.pdf

Dział

Ogrzewnictwo, Wentylacja