Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XX edycję Konferencji z cyklu:

Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce – Nowe trendy rozwoju,

która odbędzie się 7 grudnia 2022 roku,
w Warszawie w Hotelu O3, ul. Mangalia 1

Tegorocznym tematem przewodnim będzie:
Wydajność i efektywność energetyczna układów HVACR
- możliwości modernizacji układów i optymalizacji kosztów eksploatacji

Rynek HVACR cały czas ewoluuje w związku z licznymi wyzwaniami legislacyjnymi, gospodarczymi, a także politycznymi. Jeszcze nie tak dawno trwały dyskusje na temat zielonej transformacji w UE w zakresie ogrzewania, ciepłownictwa oraz pozyskiwania energii, a plany wdrażania jej kolejnych etapów rozpisywano na dwie dekady. Jednak postcovidowa sytuacja gospodarcza oraz wojna w Ukrainie i związane z nią decyzje polityczno-gospodarcze sprawiły, że rewolucja ta rozpoczęła się już dziś.

Nowe wyzwania ekologiczne, drożejące nośniki energetyczne, a także wymagania związane z poprawą efektywności energetycznej systemów HVACR wymagają nowych technologii i rozwiązań chłodniczych i klimatyzacyjnych. I właśnie o tych wszystkich zmianach technologicznych, nowych rozwiązaniach i produktach, ale także o sytuacji bieżącej oraz planowanych kolejnych zmianach prawnych, mających wpływ na działalność branży, będziemy chcieli porozmawiać z Państwem podczas konferencji organizowanej przez naszą redakcję.

Zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele firm przybliżą Państwu najnowsze informacje związane z wymaganiami prawnymi w zakresie instalacji HVACR, przedstawią trendy technologiczne oraz praktyczne rozwiązania w zakresie budowy i modernizacji układów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

Poruszone zostaną między innymi kwestie związane z:
• sytuacją i wyzwaniami przed jakimi stoją firmy z branży HVACR - trendy biznesowe, wyzwania i obowiązki legislacyjne;
• kontrolą inspekcji WIOŚ oraz praktyczne porady związane z obsługą CRO;
• dzisiejszymi możliwościami zaprojektowania energooszczędnych i efektywnych systemów HVACR;
• odzyskiem ciepła oraz modernizacji instalacji HVACR;
• poprawnością wykonywania instalacji pomp ciepła oraz systemów HVACR.
Z ramową Agendą oraz warunkami uczestnictwa mogą się państwo zapoznać na dedykowanej stronie internetowej: https://konferencja.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/ 

Serdecznie zapraszamy!