Redakcja miesięcznika Chłodnictwo&Klimatyzacja zaprasza specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych oraz pracowników pionów technicznych na XVIII edycję Konferencji z cyklu Chłodnictwo i Klimatyzacja w Polsce - Nowe Trendy Rozwoju, która odbędzie się 10 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (ul. Kawęczyńska 26).

Tematem przewodnim Konferencji będzie "Budowa i eksploatacja instalacji HVACR w świetle wymagań efektywności energetycznej i przepisów f-gazowych".

Podobnie jak w latach ubiegłych ze względu na szeroki zakres tematyczny oraz zróżnicowane zainteresowania uczestników, odbędą się 2 panele tematyczne: Instalacje chłodnicze komercyjne oraz Wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Poprzedzone one będą wspólnym panelem wprowadzającym odnoszącym się do najważniejszych zmian i wymagań zawartych w przepisach w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów F-gazowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Panel wprowadzający

• Podsumowanie legislacji F-gazowej po 5 latach od jej wprowadzenia w UE i w Polsce oraz zakres planowanej nowelizacji
Przedstawiciel Ministerstwa Ochrony Środowiska
• Kontrole WIOŚ w przedsiębiorstwach oraz firmach instalacyjno-serwisowych pod kątem F-gazów oraz gospodarki odpadowej
Przemysław OLSZANIECKI – Główny Specjalista w GIOŚ
• Rok 2020 wycofanie czynników o wysokim GWP – zmiany w BDS i CRO w kontekście wycofywanych czynników np. R404A
dr hab. inż. Janusz KOZAKIEWICZ – prof. Instytutu Chemii Przemysłowej, Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
mgr inż. Patrycja GOWOREK – Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
• 1 stycznia 2020 – zmiany w gospodarce odpadami w firmie serwisowej i produkcyjnej – realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych
Krzysztof PIETRZAK – MERITUM COMPETENCE

PANEL I: Instalacje chłodnicze komercyjne

• Gospodarka energią w układach chłodniczych supermarketów
Maurycy SZWAJKAJZER – ENRECO
• Rozwiązania instalacji chłodniczych w super- i hipermarketach spełniające wymogi czynników o niskim GWP (czynniki syntetyczne, rozwiązania układów dla naturalnych czynników, układy tzw. waterloop)
dr inż. Andrzej GRZEBIELEC - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
• Rozwiązania instalacji chłodniczych mebli i komór dla małych i średnich sklepów
Bartosz NOWACKI – ReBaNo

PANEL II: Wymagania dotyczące energooszczędności nowych i poddawanych przebudowie instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych

• Budowa efektywnych układów wody lodowej w kontekście zużycia energii i wody (Wybór rozwiązania technicznego, Dobór agregatów wody lodowej, Porównanie dry-coolerów i wież chłodniczych w kontekście zużycia wody i energii)
Jerzy KOT - TECHVAP
• Jak zaplanować rozwiązanie chłodzenia Data Center w małych i średnich obiektów: budowa czy modernizacja – rozwiązania, optymalizacja, eksploatacja
Bartosz BIERNACKI – OPW Systems
• Ekonomia zastosowania sorpcyjnych układów chłodzenia – kiedy warto rozpatrywać układy sorpcyjne
dr inż. Marcin MALICKI – Dyrektor ds. technologii i innowacji w New Energy Transfer; ekspert merytoryczny Komisji Europejskiej, Innovation Fund Republiki Serbii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Solar Impulse Fundation
• Potrzeby i wymagania klientów na rynku chłodzenia przemysłowego oraz zagrożeniach dla wykonawców
Piotr NIEWIADOMSKI – PN Doradztwo Piotr Niewiadomski


Powyższa tematyka będzie na bieżąco uzupełniana o nowe prelekcje przygotowane przez specjalistów z firm branżowych.>>FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA<<
TERMINY ZGŁOSZEŃ

• Zgłoszenie udziału wraz z kopią potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać do dnia 3 grudnia 2019 r. na mail: konferencja@chlodnictwoiklimatyzacja.pl lub zgłosić telefonicznie tel.: +48 22 535 30 13
• Firmy zainteresowane prezentacją wyrobów i rozwiązań prosimy o kontakt z działem reklamy i marketingu: tel.: +48 22 535 30 13, e-mail: konferencja@chlodnictwoiklimatyzacja.pl