Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego z kwietnia 2019 roku oceniające postępy państw członkowskich w osiąganiu krajowych wartości docelowych na 2020 r. w zakresie efektywności energetycznej oraz wdrażania dyrektywy nie pozostawia złudzeń, że w kolejnym dziesięcioleciu kraje UE skupiać się będą głównie na oszczędności energii. Jednym z obszarów, w którym branża budowlana może stosunkowo niskim kosztem podnieść efektywność jest branża HVAC, dlatego głównym celem konferencji DKBE 2019 jest wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Lindab, lider jakości i jeden z największych producentów systemów wentylacyjnych, wraz z szerokim gronem partnerów z branży budowlanej, organizuje drugą edycję debaty branżowej, która kontynuuje oficjalną dyskusję na temat zmian na rynku HVAC i edukacji w zakresie najnowszych technologii stosowanych w systemach wentylacyjnych.Debata o roli komfortu wewnętrznego
i rozwiązaniach instalacyjnych w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym.

7 listopada 2019
WARSAW PLAZA HOTEL w Warszawie

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy komfortu wewnętrznego budynków, zwłaszcza w kontekście projektowania i użytkowania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, zasad projektowania instalacji wewnętrznych, a także wpływu użytkowników na zużycie energii całego budynku.

Do udziału w konferencji zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin i obszarów budownictwa: inwestorów, zarządców nieruchomości, architektów, projektantów, inspektorów i rzeczoznawców, specjalistów HVAC oraz przedstawicieli uczelni technicznych.
Szczegółowy program konferencji, formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie www.dkbe2019.pl 

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/2271864696425990/