Celem konkursu jest zaprojektowanie budynku jednorodzinnego – domu marzeń, łączącego maksymalną efektywność energetyczną z komfortem użytkowania. Poprzez połączenie funkcjonalności i estetyki z właściwościami akustycznymi i bezpieczeństwem pożarowym, należy zaprojektować budynek będący odpowiedzią na prawie zero-energetyczne (NZEB) zrównoważone budownictwo przyszłości. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest wykorzystanie w projekcie materiałów ROCWKOOL. Budynek ten musi spełniać co najmniej wymogi budynków 2014 (wg projektu Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: 6paliwo.pl oraz w regulaminie.