Przewodnik shecco „The GUIDE 2013: Natural Refrigerants - Market Growth for North America” to już trzecie wydanie bezpłatnej publikacji poświęconej analizie potencjału rynku dla naturalnych czynników chłodniczych takich jak dwutlenek węgla (CO2), amoniak (NH3) oraz czynników grupy HCs, wody (H2O) i powietrza. Skupiając się wyłącznie na Kanadzie, Meksyku i USA, gdzie zmiany legislacyjne oparte na tendencjach do stosowania proekologicznych rozwiązań, takie jak zalecenia SNAP, zwiększyły zainteresowanie naturalnymi czynnikami chłodniczymi, Przewodnik ujawnia rosnące możliwości biznesowe i zalety rozwiązań z NR w chłodnictwie.

W publikacji o NR (ang. natural refrigerant):

- Poradnik o NR: Jakie są cechy naturalnych czynników chłodniczych? W jakich aplikacjach są wykorzystywane czynniki NR w różnych sektorach przemysłu?
- Urządzenia chłodnicze z CO2: Ile, jakie i gdzie znajdują się instalacje wykorzystujące CO2 w Kanadzie i USA?
- Wytyczne przepisów prawa odnośnie NR i HCs: Jaki wpływ mają wytyczne amerykańskie SNAP i kanadyjskie OPTER w sprawie adaptacji rozwiązań wolnych od HFC? Ranking najważniejszych inicjatyw w zakresie szkoleń i know-how, technologii,  bezpieczeństwa, kosztów i innych.
End-User Views & Case Studies: Opinie użytkowników końcowych na temat perspektyw technologii NR i przykłady najlepszych praktyk w zakresie użycia naturalnych czynników chłodniczych w Ameryce Północnej.
-   Opinie ekspertów branży HVAC & R: Wyniki sondażu shecco, przeprowadzonego w terminie od 6 marca do 6 listopada 2012 roku, który przedstawia podsumowanie opinii 559 respondentów. Mocne i słabe strony technologii NR, ocena poziomu świadomości na temat czynników naturalnych i prognozy rynkowe do roku 2020.
- Katalog firm NR: Kto zainwestował już w technologię NR, które czynniki mają szansę szerszego zastosowania i w których sektorach przemysłu?

Wydanie 2013 przewodnika firmy shecco, dotyczącego wykorzystania naturalnych „prośrodwiskowych” czynników chłodniczych na rynku północnoamerykańskim, w chłodniczych instalacjach przemysłowych i w większych handlowych urządzeniach chłodniczych, w tym kaskadowych i transkrytycznych, jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych pod adresem http://guide.shecco.com. Raport można przeglądać online w wersji flash, pobrać publikację w całości jako pdf lub tylko poszczególne studia przypadków. 

„The GUIDE 2013: Natural Refrigerants - Market Growth for North America” powstało po publikacjach “GUIDE to Natural Refrigerants – Market Growth for Europe” oraz “Examples of NH3/CO2 secondary systems for cold store operators”. W roku 2013 nalezy spodziewać się wydania Przewodnika po NR dla Chin i Japonii oraz wznowienia wydania europejskiego.