Po dodaniu wielkości 1400 U (przepływ 1400 m3/h) typoszereg jest kompletny i pozwala na precyzyjny dobór urządzenia.

 

Wydajny, efektywny, wysokosprawny - wymiennik obrotowy
Wymiennik obrotowy, testowany zgodnie z normą EN 308 i wymogami Eurovent, wykonywany jest z folii aluminiowej, przy czym dostępna jest też wersja z powłoką higroskopijną. Oba rozwiązania umożliwiają odzysk ciepła i chłodu (odpowiednio do pory roku) oraz wilgoci, przy czym wymiennik z folią higroskopijną odzyskuje wilgoć bardziej efektywnie. W wymiennikach obrotowych stosowane są silniki EC, które mają mniejsze zużycie prądu i umożliwiają płynną regulację pracy. Sprawność wymiennika wynosi do 89%. W centralach z wymiennikiem obrotowym zastosowano szereg udogodnień dla instalatora i inwestora.

 

Montaż w dowolnym położeniu
Centrale Kompakt REGO dają obecnie możliwość podłączenia przewodów wentylacyjnych na 14 różnych sposobów. To ogromne ułatwienie dla instalatora, który może dopasować przyłącza bezpośrednio w miejscu instalacji urządzenia, bez dokonywania modyfikacji w urządzeniu. Konfiguracja centrali jest bardzo prosta: wystarczy odkręcić zaślepki przy centrali oraz ramki króćca otwartego i zamienić ich położenie. 

 

Nagrzewnico-chłodnica wodna
Zintegrowana nagrzewnico-chłodnica wodna jest teraz standardowym wyposażeniem central Kompakt REGO z uniwersalnym układem króćców. W urządzeniu zabudowane są też taca ociekowa i odkraplacz. Urządzenie zachowuje doskonałe parametry pracy latem.

 

Zaawansowana automatyka C5
Automatyka C5, stosowana także w centralach Kompakt REGO, wyposażona jest w zintegrowany moduł sieciowy. Dzięki temu można sterować centralą przez protokoły Modbus, Bacnet oraz sieć Ethernet. Sterowanie możliwe jest też przez Internet (standardowa przeglądarka) lub smartfon (Android).

Automatyka pozwala odczytywać i regulować parametry pracy urządzenia, zmieniać tryby pracy oraz tryby regulacji temperatury, ustawiać harmonogram tygodniowy czy urlopowy. Z jednego panelu można sterować siecią maks. 30 central wentylacyjnych.


źródło: Ventia

więcej materiałów do pobrania