Produkty (przyrządy pomiarowe, liczniki, rejestratory)

Testo przedstawia: Wakuometr testo 552

Elektroniczny wakuometr testo 552 służy do dokładnego pomiaru niskiego ciśnienia podczas procesu „próżniowania” instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej.