Interational Energy Agency: The Future of Cooling

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) wydała raport pt. "The Future of Cooling". W raporcie IEA utrzymuje, że rosnące wykorzystanie klimatyzatorów w domach i biurach na całym świecie będzie jednym z głównych czynników globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu najbliższych trzech dekad.

Jak podano w raporcie, używanie klimatyzatorów i wentylatorów do chłodzenia zapewnia już około jednej piątej całkowitej energii elektrycznej zużywanej w budynkach na całym świecie - czyli 10% całkowitego globalnego zużycia energii elektrycznej.

Rośnie sprzedaż klimatyzacji

Globalna sprzedaż klimatyzatorów stale i znacząco rośnie. Od 1990 r. Roczna sprzedaż klimatyzatorów zwiększyła się ponad trzykrotnie do 135 milionów sztuk. Używanych jest obecnie około 1,6 miliarda jednostek, z czego ponad połowa w dwóch krajach - Chinach i USA.

Z 2,8 miliarda ludzi żyjących w najgorętszych częściach świata, tylko 8% posiada obecnie klimatyzację, w porównaniu do 90% w USA i Japonii. Wraz z poprawą poziomu dochodów i poziomu życia w wielu krajach rozwijających się, globalny zasób klimatyzatorów w budynkach wzrośnie do 5,6 miliarda do roku 2050 co oznacza 10 nowych klimatyzatorów sprzedawanych co sekundę przez następne 30 lat.

Rośnie zaotrzebowanie na moc elektryczną

Oczekuje się, że wzrost zapotrzebowania na klimatyzację potroi zapotrzebowanie na energię do roku 2050. Wymagałoby to nowych mocy elektrycznych, odpowiadających aktualnym połączonym mocom elektrycznym w USA, UE i Japonii.

Wydajność nowych klimatyzatorów może się znacznie różnić na całym świecie. Klimatyzatory sprzedawane na przykład w Japonii i Unii Europejskiej są zwykle o 25% bardziej wydajne niż te sprzedawane w Stanach Zjednoczonych i Chinach. W raporcie podano, że obowiązkowe normy wydajności energetycznej mogą obniżyć wzrost energii od popytu klimatyzatorów o połowę.

- Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną do klimatyzacji jest jednym z najważniejszych punktów w dzisiejszej debacie na temat energii - skomentował dyrektor wykonawczy IEA, dr Fatih Birol. - Wraz ze wzrostem dochodów, liczba klimatyzatorów będzie rosła, szczególnie w rozwijającej się częsci świata. Chociaż przyniesie to dodatkowy komfort i poprawi codzienne życie, ważne jest, aby wydajność urądzeń chłodzących była traktowana priorytetowo. Normy dla większości nowych klimatyzatrów są znacznie niższe niż powinny być. 

Wydajność kluczem do uniknięcia "zimnego kryzysu"

IEA stwierdza, że ​​dzięki rygorystycznym minimalnym standardom w zakresie charakterystyki energetycznej i innym środkom, takim jak etykietowanie, średnia efektywność energetyczna klimatyzatorów na całym świecie mogłaby przekroczyć dwukrotność do roku 2050. Zmniejszyłoby to znacznie potrzebę budowy nowej infrastruktury elektrycznej w celu sprostania rosnącym wymaganiom.

Sprawienie, że chłodzenie będzie bardziej wydajne, przyniesie również wiele korzyści, dzięki czemu będzie bardziej przystępne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, a także pozwoli zaoszczędzić nawet 2,9 biliona USD na inwestycjach, paliwie i kosztach operacyjnych.

Raport "The Future of Cooling" identyfikuje kilka kluczowych obszarów, w których można poprawić efektywność istniejących technologii prądu zmiennego: aerodynamiczne łopatki wentylatorów, bardziej wydajne sprężarki, ulepszona technologia inwerterowa i zastosowanie napędów o zmiennej prędkości na silnikach wentylatorów - z których wszystkie są adaptowane w najnowszych klimatyzatorach.

W dłuższej perspektywie IEA twierdzi, że badania irozwój powinny skupić się na obniżeniu kosztów wysokowydajnych zaawansowanych systemów sprężania par i nowych systemów bez kompresji pary, nie wykorzystujących czynników chłodniczych.

Raport analizuje również sposób, w jaki systemy klimatyzacji są projektowane, instalowane i obsługiwane. Należą do nich zastosowanie podziału na strefy w budynkach, ulepszona kontrola i lepsze dobory, instalacja i konserwacja.

Raport "The Future of Cooling" na stronie IAE