BRYZA to bardzo ekonomiczny system obróbki powietrza do wykorzystania w układach wentylacyjnych pomieszczeń kubaturowych.

System BRYZA (rys. 1.) to powiązanie pojedynczego lub zespołu kanałów tekstylnych z układem adiabatycznego nawilżania wodnego (1, 3 i 4 razem).

Rys. 1. Model systemu BRYZAW rozwiązaniu proponowanym przez Atol, kanał tekstylny (2) w trakcie pracy na stałe jest powiązany z ciśnieniowym przewodem wodnym (3) na którym umieszczone są dysze zraszające (4).

Na każdym przewodzie tekstylnym (2), dwa przewody wodne (3) z dyszami (4) umieszczone są na godz. 3 i 9, dysze (4) zaś występują w zależności od wydatku powietrza kanału, co 0,5 – 5 m. System perforacji (5) kanału tekstylnego jest tak dobrany, aby nawiewane przez kanał powietrze porywało ze sobą drobiny wody.

Rys. 2. Przekrój systemu BRYZA


Dysze (4) systemu BRYZA są wykonane ze stali nierdzewnej i są niekapiące. Otwierają się dopiero po uzyskaniu w instalacji wodnej poziomu ok.60 bar, woda zamienia się w mgłę wodną.

W zestawie BRYZA zawsze występuje układ pompy (1) wysokociśnieniowej (ok 60 bar) wraz z układem filtrów wodnych. Woda używana w układzie BRYZA może być zwykłą wodą spożywczą z rurociągu zakładowego.

Układ BRYZA przewidziany jest do zastosowania w powiązaniu z urządzeniami typu:
- aparaty grzewczo-wentylacyjne z wykorzystaniem powietrza świeżego,
- centrale wentylacyjne nawiewne oraz nawiewno- recyrkulacyjne z systemem grzewczym.

BRYZA może być użyta z urządzeniami każdego występującego na rynku producenta.
Funkcje obróbki powietrza możliwe do realizacji przy użyciu układu BRYZA:
- nawilżanie powietrza nawiewanego,
- obniżenie temperatury powietrza nawiewanego kanałem tekstylnym.

BRYZA wyposażona jest w układ automatyki który uruchamia lub wyłącza pracę pompy – steruje procesem nawilżania. Nawilżanie zależne jest od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu w powiązaniu z przyjętymi parametrami nastaw i warunkami powietrza zewnętrznego. Automatyka BRYZY jest powiązana z pracą głównego urządzenia wentylacyjnego np. centrali nawiewno-grzewczej np. nigdy nie włączy się nawilżanie, jeśli nawiew nie działa.

Głównym atutem BRYZY jest możliwość dokonania, w okresie letnim, schłodzenia powietrza przy bardzo minimalnym koszcie energetycznym. W klasycznych układach chłodniczych freonowych stosunek mocy chłodniczej do zużytej energii wynosi 2.5-4.5, tu możemy liczyć na efektywność na poziomie 16-25.

Koszty inwestycyjne związane z zastosowaniem BRYZY też są niższe.

Dodatkową zaletą działania BRYZY, w okresie grzewczym, jest możliwość łatwego nawilżenia powietrza szczególnie tam, gdzie wilgotność w okresie grzewczym może w normalnych warunkach pracy być zbyt niska np. stolarnie, drukarnie, zakłady produkcji roślinnej.

BRYZA (3) może działać jako fragment całego układu wentylacji (Rys. 3.). Np. dla jednej tylko nawy hali, gdy cała hala obsługiwana jest przez jedną dużą centralę wentylacyjną (1), od której odchodzi stalowy kolektor (2), rozdzielający się na kanały tekstylne (4) i ewentualny system BRYZA (3).

Rys. 3. Schemat układu wentylacji na haliEwentualna awaria układu nawilżania np. brak wody, awaria pompy nie powoduje brak nawiewu powietrza za pomocą kanału tekstylnego.
BRYZA nie znajdzie sensownego zastosowania w pomieszczeniach w których w wyniku procesów technologicznych wilgotność względna powietrza przekracza 65%.

BRYZA stanowi powiązanie trwałe dwóch występujących w układach wentylacyjnych elementów: kanałów nawiewnych tekstylnych oraz adiabatycznego nawilżania wodnego. Kanał tekstylny jest jakby dodatkowo doposażony, uzbrojony i dzięki temu nie jest jedynie formą nawiewnika – dystrybucji powietrza, lecz pełni także funkcję dodatkowej obróbki powietrza.

 

 System BRYZA został zgłoszony przez firmę ATOL do konkursu Najciekawszy Produkt 2020.

Elementy systemu BRYZA będzie można zobaczyć na stoisku nr 116 podczas targów Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 3-4 marca 2020 w Warszawie. Głosy na produkty zgłoszone do konkursu oddają odwiedzający targi i seminaria. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się drugiego dnia Forum.