Technologia (systemy wentylacji pożarowej i oddymiającej)

Instalacje oddymiające

Zadaniem instalacji wentylacji oddymiającej jest skuteczne odprowadzenie dymu, ciepła i produktów spalania ze stref objętych pożarem przy jednoczesnym proporcjonalnym uzupełnieniu wydatku instalacji zewnętrznym powietrzem kompensacyjnym.