Tester szczelności przewodów wentylacyjnych działa w zestawie z miernikiem Swema 3000md i sondą różnicy ciśnień SWA 10. Miernik Swema 3000md steruje testerem, zadając mu wybrane ciśnienie do 1900Pa. Wielkość wycieku powietrza rejestrowana jest jednocześnie z wartością odpowiadającego mu nadciśnienia lub podciśnienia. Pomiar dokonany testerem szczelności Swema jest zgodny z normami:

  • PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym.
  • PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.

Przepływ maksymalny (bez przewodu) wynosi 144 l/s, zaś przepływ minimalny 10 l/s. Przepływ maksymalny z przewodem o średnicy 100 mm wynosi, zależnie od podciśnienia/nadciśnienia:

nadciśnienie [Pa]  przepływ [l/s]
1900 16
1500 50
1200 73
1000 85
500 110
400 114
200 122
podciśnienie [Pa] przepływ [l/s]
-500 128
-750 120

Dokładność wynosi ±4,5% wartości odczytu.

Inne dane techniczne:
Waga:  18 kg
Moc:  0,37 kW
Zasilanie:  220 VAC

Wyposażenie do stworzenia pełnego zestawu do testowania szczelności obejmuje tester szczelności kanałów wraz z sondą i miernikiem, a także wyposażenie mocujące (uchwyt i ogranicznik), przewód silikonowy do połączenia testera z sondą i kanałem oraz pęcherz uszczelniający do zaślepienia kanału na czas pomiarów (wielkości zależne od wymiarów kanału).

Zobacz więcej urządzeń pomiarowych w katalogu SWEMA 2014.