KONTAKT:

Ventia Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121A
02-234 Warszawa
tel. (+48 22) 841 11 65
fax (+48 22) 841 10 98
info@ventia.pl
www.ventia.pl